Projektbeskrivning

Amazing Works är ett företag som har en stor och bred målgrupp inom marknadsföring, försäljning och rådgivning.

Målet under denna utformning har varit att reflektera grundarens idé och stötta företaget med att hitta sin identitet enligt färg och formen som man kunde relatera till och identifiera sig som företag och medarbetare.